Łemkowska Książeczka / Лемківска Книжочзка

Łemkowska Książeczka jest dwujęzyczną publikacją o kulturze Łemków - mniejszości etnicznej, która do 1947 roku zamieszkiwała południowo-wschodnie krańce Polski (Karpaty oraz Beskid Sądecki). Książka przekazuje podstawowe informacje o życiu codziennym Łemków - opisuje warunki geograficzne w jakich żyli, przedstawia ich religię, stroje oraz inne, ważne dla autorki kwestie i atrybuty identyfikujące tę mniejszość.

Łemkowska Książeczka (Лемківска Книжочзка) jest dwujęzyczną publikacją o kulturze Łemków - mniejszości etnicznej, która do 1947 roku zamieszkiwała południowo-wschodnie krańce Polski (Karpaty oraz Beskid Sądecki). Książka przekazuje podstawowe informacje o życiu codziennym Łemków - opisuje warunki geograficzne w jakich żyli, przedstawia ich religię, stroje oraz inne, ważne dla autorki kwestie i atrybuty identyfikujące tę mniejszość.
Back to Top